Zaznacz stronę

Firmy ochroniarskie świadczą różne usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Spotkać można ich w wielu miejscach – stróżujących plac fabryki, czuwających wjeździe do niektórych przedsiębiorstw czy nawet w centrach handlowych. Często jednak ta praca wiąże się z trudniejszymi i bardziej odpowiedzialnymi zadaniami, do których niezbędne są już odpowiednie uprawnienia i pozwolenia.

W wielu przypadkach ochroniarz musi posiadać licencję pracownika ochrony osób i mienia pierwszego lub drugiego stopnia oraz pozwolenie na broń. Takie kwalifikacje są niezbędne przy konwojowaniu transportu pieniędzy oraz innych przedmiotów wartościowych, również niebezpiecznych. Takie wymagania obejmują także inspektorów – czyli osoby planujące pracę ochroniarzy bez wspomnianych licencji. Uzyskanie tych dokumentów jest więc obowiązkiem każdej firmy ochroniarskiej podejmującej się takich prac i koniecznie musi je posiadać przed podjęciem się takiego niecodziennego zlecenia.

Pracownik ochrony – badania na broń

Wykonanie badań na broń jest niezbędne, nie tylko dla danego zatrudnienia – również w ochronie – ale i dla każdego celu, dla jakiego planujemy się o nią ubiegać. Wymóg ten jest szczegółowo opisany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Badanie na broń dla pracownika ochrony nie różni się niczym od psychotestów przeprowadzanych dla myśliwych czy sportowców. Pozwala ono wykluczyć wszelkie zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, które mogą prowadzić do niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z broni. W takich badaniach oceniany jest poziom umysłowy, osobowość, dojrzałość społeczna i emocjonalna oraz funkcjonowanie w sytuacjach trudnych – a tych ostatnich w pracy ochroniarza bez wątpienia nie brakuje. Jak wszystkie tego typu testy, kończy się on stosownym orzeczeniem psychologa, o terminie ważności określonej przepisami.

Firmy ochroniarskie biorą na swoje barki często niełatwe zadania, dlatego warto, aby ich pracownicy spełniali wszystkie wymagania – i w kwestii niezbędnych licencji pracownika ochrony osób i mienia, i w kwestii posiadania pozwolenia na broń. Co więcej, skierowanie pracowników na takie psychotesty nie jest dużym wyzwaniem, ponieważ obecnie nie brakuje placówek psychologicznych, które oferują profesjonalne badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń.